Live Entries (language being translated)
 nesting na guys (n3$+1n6 n 6Uy$)
 hahahahah (j4j4j4j4h)
  at malaman mo na niloloko kalang pala ng j0w4 mo at may ka chat pala syang iba. :p ( 4+ m474m4n mUh n n1LOLz0q k~74n6 p'74 n6 j0w4 mUh 4+ m4y k~ ch4+ p'74 $y4n6 1b. :p)
 AT MALAMAN MO NA NILOLOKO KALANG PALA NG jowa MO AT MAY KA CHAT PALA SYANG IBA. :P (AT MALAMAN MO NA NILOLOKO KALANG PALA NG j0w4 MO AT MAY KA CHAT PALA SYANG IBA. :P)
 at malaman mo na niloloko kalang pala ng partner mo at may ka chat pala syang iba. :p (4+ m474m4n mUh n n1LOLz0q k~74n6 p'74 n6 p'r+n3r mUh 4+ m4y k~ ch4+ p'74 $y4n6 1b. :p)
 anung kaguluhan to (4nUn6 k~6U7Uh4n +0 )
 ang ingay! (4n6 1n64y! )
 sabi ko mag luluto ba ako ng ulam mamaya?? ($4b1 q m46 7U7U+0 b 4q n6 U74m my4~?''?'' )
 abel abanes (4b37 4bn3$)
 jejemon names (j3j3m0n nm3$)
 luto ako ng nilaga pag uwi? (7U+0 4q n6 n17464 p'6 Uw1?'')
 anung sabi mo? (4nUn6 $4b1 mUh?'')
 if your problem is your face, by then will you have a lot to worry about (1f U'r pr0b73m 1$ U'r f4c3, by D4n w177 U' h4v3 4 70+ +0 w0rry 4b0U+)
 gusto mo ba luto nko pag uwi kasi ako naman mauuna? (6U$2 mUh b 7U+0 nq p'6 Uw1 x3' 4q nm4n m4UUn?'')
 miss ko na kayo (m1$$ q n kY0~)
 Hello po (H3770 ph0w$zzZZ)
 Lul. Bano ka Thea. Manyaksi!!! (LU7. BnU' k~ Th34. M4ny4k$1!!!)
 Lul ka thea. Bano ka manyakis (LU7 k~ D44. BnU' k~ m4ny4k1$)
 Hi ano ginagawa mo? (H1 nU' 61n6w4 mUh?'')
 paalam na guys! goodluck to us (p'474m n 6Uy$! 600D7Uck +0 U$)
 kamusta kayo (mUzT4H kY0~)
 welcome back ako dito (w37c0m3 bck 4q D2)
 kain na tayo (k~1n n +4y0)
 kain na tayo (k~1n n +4y0)
 bakla si allen (bk74 $1 4773n)
 kain na tayo guys (k~1n n +4y0 6Uy$)
 bhozxc bente uno walang titibag (bh0zxc b3n+3 Un0 w474n6 +1+1b6)
 buhi pa po si ako (bUh1 p' ph0w$zzZZ $1 4q)
 ikaw lng sapat na (1k~w 7n6 $4p'+ n)
 pogi ni lala (p061 n1 7474)
 hello po :) (30WwzZ ph0w$zzZZ ^_^)
 hi po (h1 ph0w$zzZZ)
 grabe sorry talaga pre, akala ko kasi di mo pa bibilhin (6r4b3 chUR1-cHUr1'x +47464 pr3, 4k~74 q x3' D1 mUh p' b1b17h1n)
 iloveyoutoo (1y4b'$U'+00)
 good night po (6UD nY+~ ph0w$zzZZ)
 ano yung sabe mo na bibilhin mo dapat na may expansion? (nU' yUn6 $4b3 mUh n b1b17h1n mUh D4p'+ n m4y 3xp'n$10n?'')
 Good night po (G00D n16h+ ph0w$zzZZ)
 boss (b0$$)
 hi (h1)
 please huhu (p734$3 hUhU)
 tangina mo mako (+4n61n mUh m4q)
 gigil mo si ako mako (61617 mUh $1 4q m4q)
 boss rommel (b0$$ r0mm37)
 boss (b0$$)
 aray ko be na hack ata account ko (4r4y q b3 n h4ck 4+4 4cc0Un+ q)
 na hack account ko be pano na to (n h4ck 4cc0Un+ q b3 p'n0 n +0)
 na hack account ko be (n h4ck 4cc0Un+ q b3)
 na hack ang account kobe (n h4ck 4n6 4cc0Un+ qb3)
 How are you (H0w r U')
 ikaw lang sapat na (1k~w 74n6 $4p'+ n)