Live Entries (language being translated)
 tulog na nga si ako (+U706 n n64 $1 4q)
 what should be the pixels for a postcard? (w4+ $h0U7D b3 D4 p1x37$ 4 4 ph0w$zzZZ$+c4rD?'')
 ang cute ko (4n6 kYUT q)
 kaway kaway sa mga ka wavemate ko na jejes hahaha (k~w4y k~w4y $4 m64 k~ w4v3m4+3 q n j3j3$ j4j4h4)
 Ayaw ko nna (Ay4w q nn)
 AYOKO NA (AYOKO NA )
 nakakamiss mag text ng ganito ohh hahahaha (nk~k~m1$$ m46 +3x+ n6 64n1+0 0hh j4j4j4j4)
 baket naman keith? (bk3+ nm4n k31+h?'')
 keith naging jejemon ka din ba? (k31+h n61n6 j3j3m0n k~ D1n b?'')
 welcome po (w37c0m3 ph0w$zzZZ)
 bebe ko (b3b3 q)
 Hello po (H3770 ph0w$zzZZ)
 hello po (30WwzZ ph0w$zzZZ)
 boss (b0$$)
 Ikaw lang sapat nah. (Ik~w 74n6 $4p'+ nh.)
 gago ka bwisit (646U k~ bw1$1+)
 marshmallow lang sapat na (m4r$hm4770w 74n6 $4p'+ n)
 bwiset (bw1$3+)
 BWISET (BWISET)
 lang sapat na (74n6 $4p'+ n)
 king ina mo loveen (k1n6 1n mUh y4b'$3n)
 marshal law (m4r$h47 74w)
 phowz (ph0wz)
 po (p0)
 thank you (T3nchU)
 ang drama ko hanep (4n6 Dr4m4 q h4n3p)
 drama ko (Dr4m4 q)
 nah (nh)
 nuah (nU4h)
 nuah (nU4h)
 na (n)
 broadview for life (br04Dv13w 4 71f3)
 jake anong masasabi mo ke boihandback? (j4k3 nU'n6 m4$4$4b1 mUh k3 b01h4nDbck?'')
 i love you pows (1 y4b'$ U' ph0w$zzZZw$)
 mamahalin mo pa rin kaya ako kahit ganito ako? (m4mH4L1n mUh p' r1n k~y4 4q k~h1+ 64n1+0 4q?'')
 pows (p0w$)
 po (p0)
 nasan ka na? miss na kita (n$4n k~ n?'' m1$$ n kT4)
 babe (b3yb)
 bebe ko (b3b3 q)
 mamili po kayo mabuti. isa lang po ang pwede niyo makuha sa anim na pikachu (m4m171 ph0w$zzZZ kY0~ m4bU+1. 1$4 74n6 ph0w$zzZZ 4n6 pw3D3 n1y0 m4kUh4 $4 4n1m n p1k~chU)
 mahal na mahal kita boss mapagmahal 16 (mH4L n mH4L kT4 b0$$ m4p'6mH4L 16)
 boss ikaw lang sapat na (b0$$ 1k~w 74n6 $4p'+ n)
 Take care always and God bless (T4k3 cr 47w4y$ 4nD G0D b73$$)
 boss ikaw lang sapat na (b0$$ 1k~w 74n6 $4p'+ n)
 more birthdays to come (m0r3 b1r+hD4y$ +0 c0m3)
 ariana (4r14n)
 magpakabuot ka na (m46p'k~bU0+ k~ n)
 Happy 21st birthday (H4ppy 21$+ b1r+hD4y)
 sige mag korean ka mag jejemon ako (x63' m46 qr34n k~ m46 j3j3m0n 4q)