Live Entries (language being translated)
 good morning (600D mUhrn1n6)
 hellow po idols (30WwzZw ph0w$zzZZ 1D07$)
 hello idols (30WwzZ 1D07$)
 maganda (m46nD4)
 Gigil nya si ako (G1617 ny4 $1 4q)
 oh wait i will try to go jejemon on you (0h w41+ 1 w177 +ry +0 60 j3j3m0n 0n U')
 Thank you josh wahh (Th4nk U' j0$h w4hh)
 Salamat (S474m4+)
 hello po (30WwzZ ph0w$zzZZ)
 rheuvin (rh3Uv1n)
 boss (b0$$)
 ako (4q)
 asako (4$4q)
 Kita kits lang po tayo sa skul mamaya (K1+4 k1+$ 74n6 ph0w$zzZZ +4y0 $4 $kU7 my4~ )
 ~good morning sa aking magandang klasmeyt~ (~600D mUhrn1n6 $4 4k1n6 m46nD4n6 k74$m3y+~)
 ~good morning po~ (~600D mUhrn1n6 ph0w$zzZZ~ )
 Good morning (G00D mUhrn1n6 )
 SA aking mga friends at pamilya hello sa inyo (SA 4k1n6 m64 fr13nD$ 4+ p'm17y4 30WwzZ $4 1ny0)
 na shipped na daw sabi ng wh di na ma change. antay ko si mel ask ko pano gagawin. ahahaha (n $h1pp3D n D4w $4b1 n6 wh D1 n m4 ch4n63. 4n+4y q $1 m37 4$k q p'n0 6464w1n. 4j4j4h4)
 Itigil niyo na pi yan (I+1617 n1y0 n p1 y4n)
 kung gusto niyo magpatayan doon nalang kayo sa face to face (kUn6 6U$2 n1y0 m46p'+4y4n D00n n74n6 kY0~ $4 f4c3 +0 f4c3)
 Itigil niyo np ito (I+1617 n1y0 np 1+0)
 Kami po ang mga jejemon (K4m1 ph0w$zzZZ 4n6 m64 j3j3m0n)
 Ano pong nangyayari (An0 ph0w$zzZZn6 nn6y4y4r1)
 mahal na mahal po kita Lirio Noreen (mH4L n mH4L ph0w$zzZZ kT4 L1r10 N0r33n)
 sabat ($4b+)
 pisti ka po (p1$+1 k~ ph0w$zzZZ)
 pakyu ka po (p'kyU k~ ph0w$zzZZ)
 taenamer (+43nm3r)
 i love you so much po (1 y4b'$ U' $0 mUch ph0w$zzZZ)
 tska bibilhan ko ng gamot si kien po (+$k~ b1b17h4n q n6 64m0+ $1 k13n ph0w$zzZZ)
 uwi na ko love. may service po ako ng 6am (Uw1 n q y4b'$. m4y $3rv1c3 ph0w$zzZZ 4q n6 64m)
 pakyu ka po. pinipigilan ko lang na patulan ka (p'kyU k~ ph0w$zzZZ. p1n1p16174n q 74n6 n p'+U74n k~)
 tangina mo po (+4n61n mUh ph0w$zzZZ)
 akala mo ikaw lang ang marunong ha (4k~74 mUh 1k~w 74n6 4n6 m4rUn0n6 h4)
 love, hindi ka pa ba uuwi? (y4b'$, nD1 k~ p' b UUw1?'')
 mahal na mahal kita (mH4L n mH4L kT4)
 lagi kong sinasabi sayo na aalagaan kita, lagi kong sinsabi sayo na mamahalin kita habangbuhay. sabihin man nilang ang “cheesy” ko pero para sakin totoo lahat yon, kasi sa buhay ko ngayon ikaw na lang yung tangi kong pinanghahawakan kaya hinding hindi na kita pakakawalan.ayokong mangako, hindi ako magaling sa mga ganyang bagay pero para sa’yo babaguhin ko lahat ng bagay na pag aawayan natin. kasi mahal kita. yun lang yon. iloveyou babe goodnight mahal kita labyu (7461 qn6 $1n$4b1 $4y0 n 4474644n kT4, 7461 qn6 $1n$4b1 $4y0 n m4mH4L1n kT4 h4bn6bUh4y. $4b1h1n m4n n174n6 4n6 “ch33$y” q p3r0 p'r4 $4k1n +0+00 74h4+ y0n, x3' $4 bUh4y q n64y0n 1k~w n 74n6 yUn6 +4n61 qn6 p1nn6j4j4w4k~n k~y4 nD1n6 nD1 n kT4 p'k~k~w474n.4y0qn6 m4n64q, nD1 4q m46L1nG'' $4 m64 64ny4n6 b64y p3r0 p'r4 $4’y0 bb6Uh1n q 74h4+ n6 b64y n p'6 44w4y4n n+1n. x3' mH4L kT4. yUn 74n6 y0n. 1y4b'$U' b3yb 600Dn16h+ mH4L kT4 74byU)
 I just called Mike and looks like the phone extension is not showing on the cisco phone again. (I jU$+ c4773D M1k3 4nD 700k$ 77yk D4 ph0n3 3x+3n$10n 1$ n0+ $h0w1n6 0n D4 c1$c0 ph0n3 4641n.)
 hi kapil, (h1 k~p17,)
 Hi Kapil, (H1 K4p17,)
 hi (h1)
 how are you? (h0w r U'?'')
 hi (h1)
 hay nako (h4y nq)
 nk~k~ hUr+ nm4n +0 (nk~k~ hUr+ nm4n +0)
 m64+07, (m64+07,)
 m64 +07 (m64 +07)
 m64 +07, (m64 +07,)
 Bebe ko tulog na ako (B3b3 q +U706 n 4q)