Live Entries (language being translated)
 Happy Birthday (H4ppy B1r+hD4y )
 hi mahal (h1 mH4L)
 gandang umaga po (6nD4n6 Um464 ph0w$zzZZ)
 gigil na si ako (61617 n $1 4q)
 hi kyle del rosario i love you (h1 ky73 D37 r0$4r10 1 y4b'$ U')
 I miss you (I m1$$ U')
 Mahal kita (M4h47 kT4)
 Ikaw lang sapat na (Ik~w 74n6 $4p'+ n)
 i love you too boss (1 y4b'$ U' +00 b0$$)
 Sorry na bebe ko (S0rry n b3b3 q)
 sorry na bebe ko (chUR1-cHUr1'x n b3b3 q)
 Friendship goals (Fr13nD$h1p 6047$)
 kamusta po kayu dito (mUzT4H ph0w$zzZZ k~yU D2)
 may sakit nga ako (m4y $4k1+ n64 4q)
 hi po bessy (h1 ph0w$zzZZ b3$$y)
 kayo lang sapat na (kY0~ 74n6 $4p'+ n)
 gandang umaga po (6nD4n6 Um464 ph0w$zzZZ)
 gandang gabi po (6nD4n6 64b1 ph0w$zzZZ)
 walang hiwalayan (w474n6 h1w474y4n)
 meron kaya muah (m3r0n k~y4 mU4h)
 meron kaya mwah (m3r0n k~y4 mw44p'x)
 sapat na ($4p'+ n)
 i love you three times a day (1 y4b'$ U' +hr33 +1m3$ 4 D4y)
 i love you most i love you three times a day (1 y4b'$ U' mUh$+ 1 y4b'$ U' +hr33 +1m3$ 4 D4y)
 ikaw lang wala ng iba mahal na mahal kita asawa ko bente cinco (1k~w 74n6 w474 n6 1b mH4L n mH4L kT4 4$4w4 q b3n+3 c1nc0)
 Happy birthday (H4ppy b1r+hD4y)
 Wag ka na magtampo mahal ko iloveyou (W46 k~ n m46+4mph0w$zzzZmH4L q 1y4b'$U')
 mamaya (my4~)
 kaye ramos (k~y3 r4m0$)
 Wag ka na magtampo mahal ko iloveyou (W46 k~ n m46+4mph0w$zzzZmH4L q 1y4b'$U')
 wag ka na magtampo (w46 k~ n m46+4mp0)
 yaan mo na kuya hanz ganyan naman silang mga babae. andyan na maghahanap pa. (y44n mUh n kUy4 h4nz 64ny4n nm4n $174n6 m64 bb3. 4nDy4n n m46j4j4np p'.)
 anong nakakatawa? (nU'n6 nk~k~+4w4?'')
 ginusto mo yan e! harapin mo ngayon (61nU$+0 mUh y4n 3! h4r4p1n mUh n64y0n)
 sige par natulog na si budot e! matutulog na din ako. (x63' p'r n+U706 n $1 bUD0+ 3! m4+U+U706 n D1n 4q.)
 kufal kaba? hahahah! (kUf47 k~b?'' j4j4h4h!)
 hahahhahaha! (j4j4hj4j4h4!)
 tulog nakakapagchat pa? (+U706 nk~k~p'6ch4+ p'?'')
 akala ko ba matutulog na? (4k~74 q b m4+U+U706 n?'')
 akangiti lang ako, pero sa totoo lang pagod na pagod na kong masaktan💔 (4k~n61+1 74n6 4q, p3r0 $4 +0+00 74n6 p'60D n p'60D n qn6 m4$4k+4n💔)
 mahal po kita (mH4L ph0w$zzZZ kT4)
 okay lang po (0k~y 74n6 ph0w$zzZZ)
 ikaw nalang tumakbo pagod na c aq e (1k~w n74n6 +Um4kb0 p'60D n c 4q 3 )
 edi wow (3D1 w0w)
 di ka lng marunong ehh (D1 k~ 7n6 m4rUn0n6 3hh)
 gisingin nyo ako maaga bukas (61$1n61n ny0 4q m4464 bUk~$ )
 nababaliw kana ganda (nbb71w k~n 6nD4)
 ikaw lang sapat na (1k~w 74n6 $4p'+ n)
 sige (x63')
 903 (903)