Live Entries (language being translated)
 Mag hintay ka muna check ko pa yung ibang pages. (M46 h1n+4y k~ mUn ch3ck q p' yUn6 1bn6 p'63$.)
 Hi (H1)
 I am Franz Canares (I 4m Fr4nz C4nr$)
 i am bernardine ragas (1 4m b3rnrD1n3 r464$)
 salamat (m4M4+'z)
 Na sayo na ang lahat (N4 $4y0 n 4n6 74h4+)
 mark justin (m4rk jU$+1n)
 mark justin (m4rk jU$+1n)
 ngayo kog ticket please (n64y0 q6 +1ck3+ p734$3)
 bernardine ragas (b3rnrD1n3 r464$)
 franz villamor (fr4nz v1774m0r)
 lodi na petmalu (70D1 n p3+m47U)
 canete (c4n3+3)
 james (j4m3$)
 Basang basa na nga nasa isip mo gusto na matikman Ang tamis na nakaligtaan mong todo Wag kang magalala ngayong gabi hindi ka na masasaktan Pag tumama di mo mararamdaman Basta ako ang katabi, ngayong gabe (B4$4n6 b$4 n n64 n$4 1$1p mUh 6U$2 n m4+1km4n An6 +4m1$ n nk~716+44n mUhn6 +0D0 W46 k~n6 m4647474 n64y0n6 64b1 nD1 k~ n m4$4$4k+4n P46 +Um4m4 D1 mUh m4r4r4mD4m4n B4$+4 4q 4n6 k~+4b1, n64y0n6 64b3)
 mali dito tayo sa dilim yun walang may kita buksan mo ng palihim meron yang sorpresa wag ka sakin maaning di ako pdea habang walang nakatingin samantalahin natin ang gabi (m471 D2 +4y0 $4 D171m yUn w474n6 m4y kT4 bUk$4n mUh n6 p'71h1m m3r0n y4n6 $0rpr3$4 w46 k~ $4k1n m44n1n6 D1 4q pD34 h4bn6 w474n6 nk~+1n61n $4m4n+474h1n n+1n 4n6 64b1)
 Ikaw nalang ang katabi, ngayong gabi Pwede tayo magpabaga pag nanlalamig Oh magdamag nakasinde, buong gabi Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali Ikaw nalang ang katabi, ngayong gabi Pwede tayo magpabaga habang malamig Oh magdamag nakasinde, buong gabi Oh ansarap kasi ng tama kahit na mali (Ik~w n74n6 4n6 k~+4b1, n64y0n6 64b1 Pw3D3 +4y0 m46p'b64 p'6 nn7474m16 Oh m46D4m46 nx3'nD3, bU0n6 64b1 N46j4j4np x3' n6 +4m4 4n6 n6k~m471 Ik~w n74n6 4n6 k~+4b1, n64y0n6 64b1 Pw3D3 +4y0 m46p'b64 h4bn6 m474m16 Oh m46D4m46 nx3'nD3, bU0n6 64b1 Oh 4n$4r4p x3' n6 +4m4 k~h1+ n m471)
  Dito tayo sa dilem yung walang may kita, buksan mo ng palihem meron yang sorpresah, wag ka sakin maaneng di ako pdea, habang walang nakatingin samantalahin natin ang gabi, pagkat malayo na sa mundo, malayo na sa gulo.. ( D1+0 +4y0 $4 D173m yUn6 w474n6 m4y kT4, bUk$4n mUh n6 p'71h3m m3r0n y4n6 $0rpr3$4h, w46 k~ $4k1n m44n3n6 D1 4q pD34, h4bn6 w474n6 nk~+1n61n $4m4n+474h1n n+1n 4n6 64b1, p'6k~+ m474y0 n $4 mUnD0, m474y0 n $4 6U70.. )
 dont forget me when youre famous (D0n+ 463+ m3 wh3n U'r3 f4m0U$)
 tangina mo naman ano ba trip mo bakit ayaw mo ko tigilang hayop kang putang ina ka (+4n61n mUh nm4n nU' b +r1p mUh bk1+ 4y4w mUh q +16174n6 hy0p k~n6 pU+4n6 yn k~)
 TANG INA (TANG INA)
 tang ina mo nakakayamot ka nang gago ka pakyu (+4n6 yn mUh nk~k~y4m0+ k~ nn6 646U k~ p'kyU)
 tang ina mo (+4n6 yn mUh)
 sayo lang ako lalatik asawa ko bentesingko ($4y0 74n6 4q 7474+1k 4$4w4 q b3n+3$1n6q)
 i need you (1 n33D U' )
 0k~y ph0w$zzzz (0k~y ph0w$zzzz)
 kamusta na kayo dyan (mUzT4H n kY0~ Dy4n )
 paalam (p'474m )
 happy birthday (h4ppy b1r+hD4y)
 hi po (h1 ph0w$zzZZ)
 okay po (0k~y ph0w$zzZZ)
 aqouh lang sapat na (4q0Uh 74n6 $4p'+ n)
 ako lang sapat na (4q 74n6 $4p'+ n)
 ako lang sapat na (4q 74n6 $4p'+ n)
 alvin (47v1n)
 alvin malakas mag paandar (47v1n m474k~$ m46 p'4nD4r)
 kasi ayoko na kilala ka ng ibang tao (x3' 4y0q n k17474 k~ n6 1bn6 +40)
 kasi ayoko maging kilala ka ng ibang tao (x3' 4y0q m461n6 k17474 k~ n6 1bn6 +40)
 Boss killa mapagmahal (B0$$ k1774 m4p'6mH4L)
 hello (30WwzZ)
 ako (4q)
 grabe sya oh ang pogi lodi idol hahahahaha pa autograph naman serrrrr pa FS naman po ang pogi nyo talaga pakasalan nyo po ako (6r4b3 $y4 0h 4n6 ph0w$zzZZ61 70D1 1D07 j4j4j4j4h4 p' 4U+06r4ph nm4n $3rrrrr p' FS nm4n ph0w$zzZZ 4n6 ph0w$zzZZ61 ny0 +47464 p'k~$474n ny0 ph0w$zzZZ 4q)
 boss jacqueline mapagmahal (b0$$ j4cqU371n3 m4p'6mH4L)
 forever na tayo beh (43v3r n +4y0 b3h)
 opo naman (0ph0w$zzzZnm4n)
 labyu too (74byU +00)
 may iba ka na mah (m4y 1b k~ n m4h)
 gudnyt na mahal ko kayo (6UDny+ n mH4L q kY0~)
 ikaw ba ung kausap ko kanina (1k~w b Un6 k~U$4p q k~n1n)
 translate (+r4n$74+3)